Yachtskipper af 3. grad

Y3

Yachtskipper af 3. grad

I takt med at bådene bliver større, drømmen om langturen mere realistisk og ønsket om at tilegne sig kundskaber på et højere niveau, er uddannelsen som Yachtskipper 3 det næste trin på stigen.

Yachtskipper af 3. grad – oftest kaldet Y3 – er en videregående teoretisk uddannelse for fritidssejlere. Yachtskipper af 3. grad er særdeles anvendelig for alle, der interesserer sig for at sejle mere end en tur ud og ind af havnen søndag eftermiddag. Yachtskipperuddannelsen henvender sig derfor til sejlere, der ønsker en videregående uddannelse med henblik på sejlads i større fritidsfartøjer, idet bestået eksamen giver mulighed for at føre fritidsfartøjer på 15-24 meters længde.  Uddannelsen omfatter en grunduddannelse (yachtskipper 3) samt en videregående overbygning til yachtskipper 1.

Følgende emner indgår i Y3 uddannelsen:

• Navigation
• Søvejsregler
• Sømandsskab
• Meteorologi
• Søret
• Vagthold
• Sikkerhed til søs
• Forebyggelse og bekæmpelse af brand
• Beskyttelse af havmiljøet
• Sejladsplanlægning
• Navigationsudstyr og dets begrænsninger

Hos Dansk Bådskole kan du forvente et grundigt og meget dybdegående kursus med vores mest erfarne instruktør, som vil sikrer dig de bedste forudsætninger for at bestå den endelige eksamen. Vores yachtskipper 3-kursus henvender sig til dem, der allerede har et duelighedbevis med praktisk sejlads. Dette kursus er derfor udelukkende teoretisk med en teoretisk prøve.

På vores yachtskipper 3-kursus sørger vi for diverse kursus bøger og materialer. Det betyder, at du kun vil have udgifter til selve kurset. Undervisningen gennemføres som en kombination af klasseundervisning, øvelser, hjemmeopgaver og fælles diskussioner.

Kursets Varighed

Når du tager dit yachtskipper 3-bevis hos Dansk Bådskole, tager du det over 9 hverdags aftner ( 18:30 – 21:00 ). Du kan se i vores vores kursus kalender for næste ledige kursus start.

Forventninger til kurset

Hos Dansk Bådskole kan du forvente et grundigt og dybdegående kursusforløb med vores mest erfarne instruktør.

Indholdet til prøven i Yachtskipper af 3. grad omfatter al den terrestrisk navigation, d.v.s. al navigation uden brug af sekstant og observation af himmellegemer. Desuden kommer vi igennem søvejs reglerne, søret, sømandskab og sø sikkerhed, vagthold og metrologi.

I undervisningen til Yachtskipper 3 lægger vi op til, at hver enkelt kursist udformer et lille projekt, som tager udgangspunkt i forberedelse af en sejllas planlægning i en udvalgt båd. I projektet indgår navigationsudstyr ombord, al sikkerhedsudstyr, en præsentation af en tænkt sejlads med eksempler på navigation. Der indgår principper for stabilitet, meteorologiske forhold, bådens registrering og andre elementer under søret.
Det viser sig, at deltagerne på kurset har haft stor nytte af deres Yachtskipper 3 projekt som en slags manual til deres nye større fartøj. Da projektet indeholder alle de vigtigste elementer til prøven, giver det også stor sikkerhed ved eksamen.

På selve yachtskipper 3-kurset sørger Dansk Bådskole for at diverse kursusbøger og materialer er til fuld rådighed. Det betyder, at du udelukkende vil have udgifter til selve kurset.

For at tilmelde dig Y3-eksamen skal du have følgende:

• Bestået duelighedsprøven/speedbådsprøven

Bevis for brandslukning samt rednings midler er inkluderet i vores yachtskipper 3 kursus. Vi sørger for alt, således at du kan tage dit yachtskipper 3 bevis samlet et sted.

Yachtskipper 3 Eksamen

Hjemmearbejde er dog påkrævet under kursusforløbet for at bestå yachtskipper 3-eksamen. Selve eksamen består af både en skriftlig og mundtlig prøve. Den skriftlige eksamen varer 30 minutter, mens den mundtlige eksamen varer 45 minutter.

Bemærk venligst:
På yachtskipper 3-kurset forbeholder vi os ret til at aflyse ved hold på mindre end 6 deltagere.

Pris

Kurset koster fra KUN 2995 kr. inklusiv materialer. Dertil kommer et eksamens gebyr på 900 kr.

Vi glæder os til at hjælpe dig sikkert gennem yachtskipper 3

Er i en sejlklub ?

Så tilbyder vi også at komme ud til jer og afholde vores Y3 kursus. Kontakt os for et GODT TILBUD, som i helt sikkert ikke vil kunne sige nej til.

Som vi har lovet dig er vi Danmarks billigste, så derfor kan vi tilbyde dig dette kursus fra

2995 kr.

Priserne er inklusiv alt nødvendigt materiale.  Tilmeld dig nu – og betal først på kursusdagen!

Du kan tage Yachtskipper 3
i følgende byer:

Juelsminde
Århus

Vi har plads til 16 personer pr hold.

Har du spørgsmål eller er du klar til at booke en tid?

KONTAKT OS