Teoretisk duelighed er relevant for både nybegyndere og erfarne sejlere. Dette kursus handler om, hvordan du arbejder med søkortet, hvordan du planlægger en sejlads.


LÆS MERE HER

Praktisk duelighed tager en hel dag. Vi starter med at gennemgå båden og dens motor. Vi kommer omkring tovværk og øver de basale knob, – f. eks. pælestik. Herefter skal vi på vandet.

LÆS MERE HER

Duelighedsbevis

Duelighedsbevis, Duelighed, Duelighedstegn

Duelighedsbevis, Duelighed eller Duelighedstegn – ja så tales der om samme bevis. Som du sikkert ved ”kært barn har mange navne”.  Men anset hvad man kalder det, så vil du med et duelighedsbevis og få endnu større sejlglæde.

Har du i dag en sejl- eller motorbåd eller overvejer du at købe en? Så anbefaler vi, at du tager et duelighedsbevis.

Et duelighedsbevis er ikke et lovkrav, så længe du sejler i både på under 15 meter. Med et duelighedstegn har du et bevis på, at du har de nødvendige basiskompetencer for at færdes sikkert til søs.

Et duelighedsbevis er bevis for, at du:

  Har de basiskompetencer, der skal til for at manøvrere fritidsfartøjer.
  Kender til de nødvendige sikkerhedsregler til søs
  Kan sejle et fritidsfartøj på op til 15 m i danske og internationale farvande
 Kan være styrmand på fritidsfartøjer over 15 m i Nordeuropa

Hvornår skal man have duelighedsbevis?

I Danmark er der ikke noget lovkrav om at man skal være i besiddelse af et duelighedsbevis, hvis man skal sejle i et fritidsfartøj der er under 15 meter i længden ( 49 fod).

Udfordringerne starter, hvis man har planer om at sejle i udlandet. Det er i rigtig mange lande et lovkrav om, at man er i besiddelse af et duelighedsbevis for at kunne få lov til at leje en båd.

Teoretisk duelighed og praktisk duelighed

  Teoretisk Duelighed
  Praktisk Duelighed

– Du skal bestå begge delprøver for at få et duelighedsbevis.

Hvor er duelighedsbeviset gyldigt?

Et duelighedsbevis er internationalt og kan bruges i det meste af verden. Med et duelighedsbevis må du derfor sejle alle fritidsfartøjer op til 15 meter.
– Og fuldt lovligt nyde alle de dejlige oplevelser der er på havet.

På 1 weekend.

Teoretisk duelighed er et kursus, hvor vi kommer igennem alt indenfor navigation, søkort og søvejsregler m.m.

LÆS MERE HER

På 1 dag.

Praktisk duelighed er et kursus hvor vi kommer igennem alt indenfor sikkerhed, klargøring af båden, tovværk og knob m.m.

LÆS MERE HER

2 dages kursus.

Sejlads i sejlbåd er et 2 dages kursus ombord på skolebåden, hvor vi træner alle de ting der kræves, for at kunne sejle for sejl.

LÆS MERE HER

8 hverdags aftner.

Vil du rigtigt lære at sejle en sejlbåd, så skal du tilmelde dig vores sejlerskole. Vi er altid max 5 personer på hver båd.

LÆS MERE HER

Duelighedsbevis, Duelighed, Duelighedstegn, Duelighedsbevis online, Duelighedsbevis pris, Duelighedsbevis sejlbåd

 Hvad er et duelighedsbevis?

Et duelighedsbevis er et certifikat, der bekræfter, at en person har opnået en vis grad af kompetence og færdigheder inden for sejlads og navigation på indenlandske og kystnære farvande. Dette certifikat er almindeligt inden for sejlsport og maritim uddannelse og er et bevis på, at en person er i stand til at håndtere en sejlbåd eller motorbåd sikkert og effektivt under forskellige forhold.

Hvordan får du et duelighedsbevis?

Dit duelighedsbevis får du ved at gennemføre både en teoretisk duelighed og en praktisk dueligheds prøve. Når du har gennemført begge dele skal du til en lægeundersøgelse ved en godkendt søfartslæge. Du finder listen over godkendte søfartslæger her. Når du har været ved lægen og er blevet godkendt, skal du derefter ind og ansøge om et Sønæringsbeviser for fritidssejlere.

Er et duelighedsbevis lovpligtig?

Hvis du sejler i et fritidsfartøj under 15 meter i længden er et duelighedsbevis ikke lovpligtigt. Hvis båden er over 15 meter i længden er det fra 01-07-2023 blevet lovpligtigt at være i besiddelse af et duelighedsbevis før man kan gå op til prøven til Yachtskipper 3. Yachtskipper 3 er et lovpligtigt bevis man skal være i besiddelse af for at må sejle fritidsfartøjer mellem 15-24 meter i længden.

Hvem udsteder duelighedsbevis?

Duelighedsbeviset udstedes af den godkendte udbyder, hvor prøven bliver afholdt igennem. Der findes en række godkendte udbyder, som alle er blevet godkendt af søfartsstyrelsen. Vi bruger Danish Yacht Union som udbyder (altså dem som sender en sensor ud til vores prøver).

 Hvor gammel skal man være for at få et duelighedsbevis?

Der er ingen alder på hvor gammel du skal være for at tage et duelighedsbevis.

 Hvor lang tid tager det at få duelighedsbevis?

Hos Dansk Bådskole kan du tage dit duelighedsbevis på  1 weekend.

 Hvad koster et duelighedsbevis?

Prisen for et duelighedsbevis starter ved kr. 995,- som inkluderer materialer. Prisen for teoriprøven er kr. 500,- pr. person og kr. 650,- pr. person til den praktiske prøve.

 Hvor stor sejlbåd må man sejle uden bevis?

Du må sejle en sejlbåd hvis længde ikke overstiger 15 meter. (49 fod).

 Er det svært at tage duelighedsbevis?

Nej, det er ikke svært og tage et duelighedsbevis. Hvis man har interessen for sejlads og ønsker at lære noget mere, så kan alle tage et duelighedsbevis. Der skal dog bruges ca. 8-10 timer på læsning og opgaveløsning før man møder op til selve kurset.

 Hvornår er der krav om duelighedsbevis?

Hvis du skal sejle et fritidsfartøj under 15 meter, er der ikke noget krav om det duelighedsbevis. De nye regler der kom 01-07-2023 har dog bevirket at der er indført krav om et duelighedsbevis for at kunne gå op til prøven i Yachtskipper 3.

 Hvad må man sejle med et duelighedsbevis?

Med et duelighedsbevis, må du sejle som 1. styrmand (dog kun sammen med en Yachtskipper af 3. eller 1. grad), på fritidsfartøjer mellem 15 og 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster.

 Hvad er forskellen på duelighedsbevis og speedbådskørekort?

Et speedbådskørekort er et lovpligtigt bevis du skal have hvis din båd har en flere hk end udregningen ovenfor. Et duelighedsbevis er ikke lovpligtigt, men dermed et bevis på at du har en større viden omkring sejlads.

 Kan man få bøde hvis man sejler uden duelighedsbevis?

Da et duelighedsbevis ikke er et lovkrav, kan der ikke udstedes bøder. Du kan altså kun få en bøde hvis du sejler uden bevis i et fritidsfartøj der i følge lovgivningen kraver et bevis.

Ny bekendtgørelse fra 1. juli 2023

Der er kommet en ny bekendtgørelse, som påvirker erhvervelse af beviser for fritidssejlere samt fritidssejlernes prøveforløb.

Ændringer mht. duelighedsbevis:
Der er ikke længere et bevis, der hedder ”Duelighedsbevis”.
Nu kaldes det »Sønæringsbevis for Duelighed«

Dette bevis skal bestilles hos Søfartsstyrelsen og kræver en bestået teoretisk duelighedsprøve og en bestået praktisk duelighedsprøve. For at kunne få det nye sønæringsbevis udstedt, skal man nu ligeledes have bestået en syns og høreprøve ved en godkendt søfartslæge.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os

KONTAKT OS