Download

Navtex
“Navtex” er en forkortelse for Navigation Teletext. Et system som printer navigationsadvarsler og vejrmeldinger ud til skibe, som befinder sig indtil et par hundrede sømil fra nærmeste kystlinje næsten over hele verden.

Navtex sendere er placeret med et par hundrede sømils mellemrum langs hele kysten rundt hele verden, og alle benytter en af to frekvenser: 518 KHz eller 490 KHz. At de opererer på den nederste del af MF-båndet, betyder at hver sender har en rækkevidde på flere hundrede sømil. De forstyrrer ikke hinanden, da de er delt ind i grupper, hvor hver sender har en sendetid på tyve minutter hver fjerde time.

Når det bliver en senders tur, udsender den alle de meldinger, den har på hånden, meldingerne indeholder også et indeks, som fortæller, hvor meldingen kommer fra, hvilket emne den omhandler (navigationsadvarsler, vejr, is varsler m.v.) samt et serienummer.

En Navtex-modtager kan afkode meldingerne og vise dem på skærm eller printe dem ud på papir.

Modtageren kan også programmeres til at ignorere enkelte typer af meldinger, eller meldinger fra bestemte stationer. Hvis du f.eks. sejler i det Irske Hav, har du sandsynligvis ikke behov for vejrmeldinger for Portugal eller is varsler for det nordlige Norge.

Den vil også ignorere gentagelser af tidligere modtagne meldinger.

••Hvis du har mulighed for det, bør du lade Navtex-modtageren være slået til under hele
••••sejladsen. Hvis du slukker den, vil den “glemme” hvilken meldinger, som allerede er modtaget
••••og dermed hente en række unødvendige gentagelser ned.

Alle standardudsendelser (518 KHz) over hele verden foregår på engelsk. Udsendelser på (490 KHz) bruges lokalt, og enkelte lande vælger da at bruge deres eget sprog. Danmark har stationer i NAVTEX-systemet, der dækker de grønlandske farvande. De danske sydlige farvande er dækket af udsendelser fra stationerne Gislövshammar og Grimeton i Sverige samt Rogaland Radio i Norge.