Download

Nødkald
Af alle begrundelser for at have en radio om bord er muligheden for at råbe på hjælp måske den vigtigste. Derfor er det vigtigt at pointere alvoren i, hvordan et nødkald udløser en kostbar, tidskrævende og til tider farlig eftersøgnings- og redningsaktion.

Det er bestemt ikke noget, der skal bruges, bare fordi vinden er løjet, og du ønsker at blive slæbt til land.