Download

Kvittering for en nødmelding
Efter at have lyttet i nogle sekunder uden at nogen radiostation eller søredningsenhed har givet nogen kvittering for modtagelse af nødkaldet, bestemmer du dig for, at du er i  en position, hvorfra du kan yde assistance. Så må du først besvare nødkaldet:

Billede side 45 i bogen skal indsættes