Download

Opkald til en dansk kystradio
Forskellen mellem en kystradiostation og en skibsstation er, at kystradiostationen anvender faste arbejdskanaler i bestemte områder. Kanal 16 anvendes kun i særlige tilfælde. Kanalerne som benyttes af hver station, og hvilken områder de dækker er angivet i en kanalplan. I Danmark er der én kanalplan, men andre lande, f.eks. Norge, kan have flere planer. Lyngby Radio er den eneste bemandede station.

Proceduren for at kalde op til en kystradiostation er omtrent den samme, som hvis du skulle kalde op til en skibsradio, men nu kalder du direkte på arbejdskanalen i stedet for at være i vejen på kanal 16.

Kanal 16 kan benyttes i særlige tilfælde, men så må du opgive egen position, og kystradiostationen anviser dig til den relevante arbejdskanal.

Lad os forestille os, at vi ligger i Kattegat på vej fra Gilleleje til Anholt i sejlbåden “Havfruen“, hvor du overvejer at forsætte til Vesterby på Læsø. Du ønsker derfor kontakt til Lyngby Radio for at høre om der er nogen kulingvarsler.

I kanalplanen kan vi se, at vi har tre arbejdskanaler at vælge mellem:

VHF / SRC kanaler

•••••Kanal 7 på Anholt
•••••Kanal 83 i Vejby
•••••Kanal 5 på Fornæs

Alle tre kanaler er relæstationer for Lyngby Radio.

Du har lyttet et stykke tid på den arbejdskanal, du har valgt, for at sikre dig, at den ikke allerede er i brug, før du starter opkaldet.

Opkaldet er meget lig et opkald til et skib forset fra, at det her er vigtigt, at du oplyser hvilken kanal, du bruger, da kystradiostationen lytter på flere kanaler samtidig. Af og til kan det være en god idé, at give en kort beskrivelse af dit eget fartøj.

Havfruen

Kystradiostationen

“Lyngby Radio, Lyngby Radio, Lyngby Radio
her er sejlbåden Havfruen på kanal 7
OVER”

“Havfruen, her er Lyngby Radio
kan du gå til kanal 5 og vente
OVER”

Det er altid op til kystradiostationen, at vælge hvilken arbejdskanal der skal benyttes fremefter. Desuden kan en travl radiooperatør vælge at undlade “over”

“Lyngby Radio, her er Havfruen
Går til på kanal 5 og venter
OVER”

“Havfruen, her er Lyngby Radio
Hvad kan jeg hjælpe med?”

“Lyngby Radio, her er Havfruen
Vil høre, om der er udsendt kulingvarsel for Kattegat
OVER”

“Havfruen, her er Lyngby Radio
Nej, der er ikke udsendt nogen kulingvarsel eller andre vigtige navigationsadvarsler for Kattegat”

“Lyngby Radio, her er Havfruen
Tak for oplysningen
OUT”