Download

Kanalvælger
For at en radio skal kunne modtage signaler sendt fra en anden, må både modtager og sender være indstillet på samme frekvens. VHF-frekvenser indeholder lange sekvenser af numre, som er umulige at huske, f.eks. 156,375 MHz. For at forenkle problemet er nogle frekvenser blevet tildelt internationale kanalnumre. 156,375 MHz er bedre kendt som kanal 67.

For at kunne skifte kanal hurtigt, noget som er højt prioriteret på de fleste radioer, har selve kanalvælgeren fået en central plads, ofte i form af en drejeknap eller trykknapper og og ned for kanalvalg, hvor kanalnummeret vises i et display. På dyrere modeller består kanalvælgeren som regel af  et nummereret tastatur.

Kanal 16 er speciel, da den benyttes til nød- og sikkerhedskald og til førstegangskald af andre fartøjer. Derfor er mange radioer udstyret med en separat knap eller afbryder, som giver direkte adgang til denne kanal (kanal 16).