Download

Gør klar til transmission
Lad os antage, at vi ønsker at kalde en havn et par sømil væk, på kanal 12.

Sådan gør du trin for trin:

••1.Tænd for strømmen til radioen med “Power on”- knappen
••2.Justér belysningen med dimmeren, hvis nødvendigt
••3.Drej squelch knappen ned, indtil du hører susen i højtaleren
••4.Justér volumen kontrollen indtil susen høres godt, men indenfor rimelige grænser
••5.Drej squelch knappen til susen brat forsvinder
••6.Brug kanalvælgeren og indstil radioen på kanal 12
••7.Vælg lav udgangseffekt (1 watt)
••8.LYT for at sikre dig, at kanalen ikke anvendes
••9.Tryk sendeknappen (PTT) ind for at tale
10.Slip sendeknappen for at lytte efter svar