Download

Signaturer

CEVNI bygger på de Internationale Søvejsregler.

Disse følges som hovedregel, men for maskindrevne skibe gælder det, at der er en lempelse for kravet til den højde, hvori toplysene skal være anbragt, samt for kravet til skibe over en hvis længde om at have to toplys.

Som udgangspunkt skal skibe føre lanterner og dagssignaler foreskrevet i De internationale Søvejsregler.

Men der er desuden specifikke lys og signaler, gældende for sejlads på de indre europæiske vandveje.