Download

Oplysning om besejling

Hvis der er forbud mod at sejle ind i eller ud fra en havn, og hvis der gives tilladelse til det eller anvises en sekundær vandvej, vises det med skiltning.

Rød betyder: FORBUD
Grøn betyder: TILLADELSE

Skilte er dagsignaler
Lys er natsignal

Flag betyder af længere varighed