Download

Indledning

Lov oversigt
Søfartsstyrelsen
Center for søfarende og fiskere
Center for skibe
Center for maritim regulering
Opklaringsenheden

 

Sølov

Sølov
Fartøj
Registrering
Pant i skibet
Arrest i skibet
Rederi
Skibsføreren
Ansvar
 Skade ved sammenstød
Aftaler
Søulykker
Bjærgning
Bjærgningskontrakt
Pligter ved udførelsen
Bjærgeløn
Søforklaring
I forbindelse med søforklaring
Ulykker vedr. sejladsen
Sammenstød
Grundstødning
Brand
Personulykker

Måling af skibe

Måling af skibe
Lov om skibsmåling
Tonnageangivelse
Anmeldelse til måling
Målebrev
Love og afgifter

Registrering af skibe

Registrering af skibe
Offentlig betydning og virkning
Privat betydning og virkning
Rettighedsregistrering
Dansk skib
Fartøjsfortegnelsen
Anmeldelse til registrering
Nationalitetsbevis
Udslettelse af skibsregistret

Sikkerhed til søs

Sikkerhed til søs
Hvem er omfattet
Hvem fører tilsyn
Fritidsfartøj
Fritidsfartøjers bygning m.v.
Udstyr
Synspligt
Fartstilladelse
Tilsynsbog
 Andre skibsbøger
Almindelige pligter

Skibes besætning

Skibes besætning
Lov om skibes besætning
Skroglængde
Fritidsfartøj over 15 m
Maskinbetjening
Fritidsfartøj under 15 m
Særlige omstændigheder
Uddannelseskrav
Sønæringsbevis
Erhvervelse af sønæringsbevis
Udstedelse af sønæringsbevis
Fortabelse af sønæringsrettighed

Sømandsloven

Sømandsloven
Hvem er omfattet
Lovens indhold
Hyre og ansættelseskontrakt

Arbejdsskadesikring

Arbejdsskadesikring
Hvem er omfattet
Hvad er en arbejdsskade?
Den sikringspligtige
Anmeldelse af arbejdsulykke
Øvrige bestemmelser

Havmiljø

Havmiljø
Hvem er omfattet
Hvem fører tilsyn
Fritidsfartøjer
Særligt havområde
Andre havområder
Behandling af affald
Naturfredningsloven

Told

Told
Dansk toldområde
Hvem er omfattet
Eftersøgning og kontrol
Ankomst og afgang
Fritidsfartøjer
Dokumentation af ejerskab
Uddrag af toldloven