Download

VHF og DSC

Sådan virker VHF med DSC og GPS
•  Når nødknappen aktiveres, udsender VHF’en på kanal 70 en digital nødmelding, som indeholder et 9-cifret nummer, der er tildelt skibet. Med nødmeldingen følger den senest opdaterede position fra den tilsluttede GPS.

•  Skibe med DSC og Lyngby Radio modtager disse oplysninger på en skærm. Alle skibe med DSC bliver hermed øjeblikkeligt alarmeret. (Alle erhvervsskibe har DSC, mange nyere fritidsfartøjer har det, og stadigt flere ejere af ældre fritidsfartøjer udskifter gamle anlæg med nye, der har DSC).

•  Lyngby Radio afsender omgående en digital kvittering, som kan læses på skibes DSC udstyr, og dermed ved alle, at alarmen er gået. Skibe i nærheden kan allerede nu gå til assistance.

En kvittering fra Lyngby Radio på et DSC nødopkald vil altid indeholde ordene
Distress Acknowledge

•  Nu følger udveksling af vigtige informationer på kanal 16, som beskrevet efterfølgende i afsnittet om nødopkald med en VHF.

Den digitale alarmering er afsluttet i løbet af få sekunder, og i en nødsituation vil man næsten omgående kunne se skibe indenfor synsvidde ændre kurs på vej til assistance. Dette betyder, at systemet skal behandles med omtanke, og nødknappen er da også fysisk sikret mod fejlagtig aktivering.

Selv efter at have anvendt DSC til alarmering anbefales det at gennemføre hele nødkaldsproceduren på kanal 16, idet man derved også opnår kontakt til nærliggende fritidsfartøjer uden DSC.