Download

Principper for vagthold

90.På ethvert skib, der er sikkert fortøjet eller ligger sikkert til ankers i havn under normale omstændigheder, skal føreren af hensyn til sikkerheden sørge for, at der opretholdes en hensigtsmæssig og effektiv vagt. Særlige forholdsregler kan blive nødvendige for særlige skibstyper, fremdrivningssystemer og hjælpeudstyr og for skibe, der medfører farlig, giftig eller brandfarlig ladning, eller andre særlige ladningsarter.