Download

Kyst og tæt trafikerede farvande

47.Der skal benyttes søkort i største målestok, som findes om bord for området, og som er rettet efter de seneste tilgængelige oplysninger. Stedbestemmelser skal foretages med hyppige mellemrum, og når omstændighederne tillader det efter mere end een metode.

48.Den vagthavende navigatør skal med sikkerhed identificere al relevant afmærkning.