Download

Privatretlig betydning og virkning
Da selv relativt små fritidsfartøjer repræsenterer store værdier, er det de færreste mennesker, der køber disse uden at optage lån.

Herved får registreringen også betydning for privatpersoners økonomiske interesser i skibet, idet skøder, pantebreve, udlæg og andre dokumenter kan anmeldes til registrering.