Download

Smalle passager

Passerer du snævre kanaler og snævringer, skal det ske med den maksimalt tilladte fart og så hurtigt, som forholdene tillader.

Følgende passageregler gælder:
Hvis ikke du har et fuldt overblik, afgiv da en lang tone, når du nærmer dig snævringen. Gentag signalet i snævringen efter behov.

Lang tone 4 sek.

Konvojer for indgående gives forret af skibe, som sejler alene.

Hvis ikke et møde i et snævert afsnit af et farvand kan undgås, påhviler det begge skibe at sørge for, at passagen gennemføres så sikkert som muligt og på et sted hvor der er mindst risiko for kollision og skader.