Download

Fare for sammenstød

Der er nogle specielle vigeregler, du skal kende, når du er på havet i et maskindrevet skib.

Maskindrevne skibe har oftest fri manøvreevne og kan uden problemer dreje til begge sider eller ændre deres fart. I vigereglerne for maskindrevne skibe skelner man derfor imellem de situationer, hvor skibene sejler direkte mod hinanden og de situationer, hvor skibene sejler på kurser, der skærer hinanden.

Du skal også kende til, hvilke regler du skal følge, når du møder sejlskibe eller skibe med begrænset manøvreevne.

Regel 13: Overhaling
Hvis et maskindrevet skib indhenter et andet skib, skal det skib, der indhenter, gå af vejen.

Regel 14: Skibe på modsatte kurser
Hvis to maskindrevne skibe sejler direkte eller næsten direkte mod hinanden, skal de begge dreje til styrbord.

Regel 15: Skibe på skærende kurser
Hvis to skibe sejler på skærende kurser, og der er fare for sammenstød, skal det skib, der har det andet på sin styrbord side, gå af vejen.

Regel 18: Skibes forpligtelser over for hinanden
Maskindrevne skibe skal vige for sejlskibe. Men fritidsfartøjer skal vise hensyn over for erhvervsfartøjer.