Download

Farlige genstande

At have last på dækket, som strækker sig ud over fartøjets størstemål, og som på samme tid kan være til fare for andre skibe eller installationer på land, er generelt set forbudt.

Master og rundholter, som er forsvarligt stuvet på dæk, betragtes ikke som dækslast og accepteres derfor.

Når et skib er let, skal ankeret være halet så meget an, at det ikke føres dybere end skibets største dybgang. Hvis man under sejlads taber en genstand, som kan være til fare for sejladsen, skal positionen afmærkes, og hændelsen skal straks meldes til den nærmeste ansvarlige myndighed.

Ligeledes skal det meldes til nærmeste ansvarlige myndighed, hvis man under sejladsen observerer en farlig, genstand der ikke af afmærket.