Download

Online kursus

Instrumentlære

Indledning
AIS
Kortplotter
Radar
GPS
VHF og DSC
GMDSS
 Grundlaget for GMDSS
—  GMDSS Havområder
—  Kompetencebeviser
—  Kortdistancecertifikat
NAVTEX
• EPIRB
• SART

GMDSS

Grundlaget for GMDSS
Efter introduktionen af ​​radiokommunikationsudstyr om bord på skibe blev sikkerheden til søs øget. I begyndelsen af ​​brugen af ​​radiokommunikation om bord på skibe var det ikke godt organiseret, hvordan et nødkald blev dirigeret til eftersøgnings- og redningsorganisationerne. Det var hovedsageligt baseret på skib til skib alarmering på de tildelte nødfrekvenser. Mange gange var der ingen modtagelse eller ingen handling efter transmissionen af ​​nødopkaldene. For at løse dette problem blev GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) introduceret.

Det er et internationalt aftalt sæt af sikkerhedsprocedurer, typer udstyr og kommunikationsprotokoller, der bruges til at øge sikkerheden og gøre det lettere at redde nødstedte skibe. GMDSS leverer metoder og procedurer til at alarmere via radiokommunikation til landbaserede MRCC’er (Maritime Rescue and Coordination Centres), CRS’er ( kystradiostationer) og fartøjer i nærheden om, at der er behov for assistance.

Denne Ship to Shore nødalarm vil garantere en hurtig og effektiv SAR (Search And Rescue) operationer. Alle SAR – aktiviteter er organiseret af MRCC’er (Maritime Rescue and Coordination Centresog MRSCs (Maritime Rescue Sub Centres) inden for specificerede søfartsområder, der normalt grænser op til deres kystlinjer.

GMDSS leverer også den automatiske udsendelse af MSI (Maritime Safety Information) til skibe på havet fra CRS’er (Kystradiostation) . GMDSS definerer kravene til radioudstyrstransport for alle SOLAS – fartøjer til søs, afhængigt af det GMDSS -havområde, de opererer i.

SOLAS- skibe er alle fragtskibe på 300 BRT og derover og alle passagerskibe med nogle undtagelser. Detaljeret definition af SOLAS fartøjer kan findes i ALRS bind 5 .

Ikke SOLAS skibe behøver ikke at overholde GMDSS radioudstyrs transportkrav, men vil i stigende grad bruge det, fordi det medfører en væsentlig forøgelse af sikkerheden til søs.

Nogle lande har indarbejdet GMDSS -krav til transport af radioudstyr i deres nationale havlovgivning, som er gyldig for ikke SOLAS fartøjer under deres flag. For eksempel skal charteryachter i mange lande under deres flag have VHF-radio .