Download

Online kursus

Instrumentlære

Indledning
AIS
Kortplotter
Radar
—  Hvad er en Radar
 Valg af Radar
—  Radar funktioner
—  Radar som navigationsredskab
GPS
VHF og DSC
GMDSS
NAVTEX
• EPIRB
• SART

Radar

Valg af radar
Der findes i dag 2 forskellige radartyper på fritidsmarkedet. Pulsradaren er den traditionelle radar, der i dag anvendes både professionelt og af mange fritidssejlere. FMCW-radaren, den såkaldte Frequency Modulated Continuos Wave radar eller frekvensmoduleret kontinuerlig bølge, er nyudviklet til brug i fritidsfartøjer, men er egentlig en videreudvikling af et kostbart system, der anvendes militært.

Pulsradaren
Pulsradaren udsender ved hjælp af en magnetron højfrekvente radiobølger som en puls. Hvis den rammer et mål på havets overflade, returneres en del af pulsens energi til modtageantennen, hvorefter den præsenteres som et ekko på radarskærmen om bord. Dette sker i én proces på få mikrosekunder. Derefter udsendes den næste puls o.s.v.

Med kendskab til radiobølgers hastighed og ved at måle tiden fra en radiopuls afsendes til den reflekteres fra et mål og registreres af modtageantennen, kan afstanden til målet beregnes. Retningen til målet fås fra den retning (pejling) radarantennen peger i, i det øjeblik den udsender og modtager signalet.

Teknologien i pulsradaren er velkendt og gennemprøvet, men har nogle ulemper:

•  Magnetronen i radaren kræver en vis opvarmningstid, før den kan tages i brug.
•  Det er næsten umuligt at se mål, der ligger tæt på eget skib
•  Den skelner kun vanskeligt mellem mål, der ligger meget tæt op ad hinanden.
•  Pulsradaren registrerer også regn, sne og høje bølger som ekkoer.
•  Stråling fra radarantennen kan være farlig for mennesker. Det begrænser mulighederne for installation i
  mindre både.
•  Pulsradaren er ret energikrævende.
•  Kræver en erfaren operatør for at få optimalt udbytte.

På plussiden tæller

•  Pulsradaren er god til at opdage mål på større afstande.
•  Er ikke sårbar overfor interferens fra andre radarer eller reflektorer på eget fartøj.
•  Pulsradaren kan ”se” radarsvarefyr såkaldte RACONs (Radar BeaCON) anbragt i fyr og bøjer samt SART
•  (Search And Rescue Transponder) nødsendere.

FMCW-radaren
FMCW-radaren har ingen bevægelige dele og radar og antenne er bygget sammen i en enhed til den såkaldte i radardome.

FMCW-radaren udsender kontinuerligt højfrekvente radiobølger med stigende frekvens (frekvensmodulering). Hvis bølgen reflekteres fra et mål, vil den returnere til modtageren med samme frekvens, som da den blev udsendt. Mens dette foregår fortsætter radaren med at transmittere med stigende frekvens. Afstanden til et mål findes ved at måle frekvensforskellen mellem den udsendte og den modtagne frekvens til samme tidspunkt. Ligesom ved pulsradaren kan man udtage pejlingen til ekkoet.

FMCW radaren er i denne form en ny teknologi, der stadig er under udvikling. Der er endnu enkelte områder, der formentlig arbejdes videre med, men hele baggrunden for udvikling af FMCW radaren er naturligvis at komme flest mulige af pulsradarens ulemper til livs.

Det er lykkedes på følgende områder:

•  Radaren fungerer uden opvarmningsperiode.
•  Den bruger meget mindre energi end pulsradaren (ca. 30% mindre).
•  Antenneudstrålingen er mindre end en mobiltelefons, og antennen kan derfor anbringes hvor som helst
  om bord i et fartøj.
•  Den kan ”se” mål, der ligger meget tæt på skibet.
•  Den kan skelne tætliggende mål fra hinanden.

På minussiden tæller

•  FMCW-radaren er mindre god til at opdage mål på store afstande.
•  FMCW-radaren kan ikke ”se” radarsvarefyr (RACONs) og SART nødsendere.
•  Den er følsom overfor interferens fra andre radarer og reflektorer på eget fartøj.