Download

AIS

AIS klasse A, B og C
Der er instrumenter af forskellige klasser baseret på funktionalitet og omfang. Alle kommercielle skibe over 300 tons og alle passagerskibe er udstyret med AIS af klasse A. Disse instrumenter sender med meget høj frekvens gennem en dedikeret antenne og modtager data fra alle typer AIS. Disse enheder har et system til prioritering af transmissionen af ​​navigationsdata. Dette sikrer, at hvis der er mange skibe i samme område, overlapper ingen af ​​signalerne med andre.

Klasse A skal også være udstyret med et display og en lommeregner, der analyserer risikoen for kollision med ethvert andet modtaget signal.

•  Type A Anvendes inden for erhvervstrafikken.
•  Type A kan frasortere data der udsendes af type B
•  – På den måde kan erhvervsfartøjer vælge kun at forholde sig til erhvervstrafikken.

Klasse B
På de mindre skibe, på mange fiskerbåde eller på lystbåde er der klasse B instrumenter. Disse sender og modtager også, men er mindre kraftfulde end klasse A. De er heller ikke udstyret med et prioriteringssystem til transmission af navigationsdata. De kan have en dedikeret skærm, eller de kan give oplysninger, der skal vises på kortplotteren eller den bærbare computer.

•  Type B Anvendes inden for fritidssejlads.
•  Type B modtager både type A & type B
  – Dvs. at fritidsfartøjer skal forholde sig til alle AIS-data, der kommer fra begge typer.

Klasse C
Endelig er der simple modtagere, kaldet klasse C, som, selv om de ikke transmitterer nogen information, er i stand til at modtage de data, der transmitteres af andre. Dette giver dig mulighed for at se alle dem omkring dig udstyret med en AIS klasse A eller B. De er derfor meget nyttige for at undgå kollisioner med kommerciel trafik, selvom vi skal være på vagt.

Ved ikke at dele vores position til andre, ser vi, men bliver ikke set.

Disse enheder kan også udstyres med en dedikeret skærm eller modtage information, der skal integreres på kortplotteren eller den bærbare computer.