Download

Hvorfor har vi regler?
Radiobølger respektere ikke grænser, hvad enter det er væggen til nabolejligheden eller internationale landegrænser. For at hindre at familiens babyalarm åbner naboens garagedør, eller at et lands fjernsynstransmissioner skaber kaos i et andet lands flytrafikkontrol, er der behov for et internationalt samarbejde og bestemmelser.

Dette samarbejde er organiseret gennem ITU (International Telecommunications Union), som hvert tredje år arrangerer en konference, WRC (World Radio Conference), hvor repræsentanter fra næsten 200 forskellige lande er til stede. Resultatet af konferencen er opdateringer til radiobestemmelserne, som derefter inkorporeres i de nationale bestemmelser i hvert enkelt land.

De mere generelle internationale driftsbestemmelser, som gælder skibe og både, reguleres af IMO (International Maritime Organization), som blandt andet er ansvarlig for bestemmelser i forbindelse med kollision, udformning af planer for trafikregulering og sikkerhed til søs (SOLAS-konventionen).