Download

Hvis du spørger mennesker, som ønsker at tage et VHF-kursus, om begrundelsen for at de gør det, vil et overvældende flertal svare, at de gør det på grund af sikkerhed. Spørger du lidt mere indgående, vil de svare, at de ønsker at være i stand til at bede om hjælp.

Disse lektioner er tilsammen en velegnet håndbog om VHF-radioen for sejlere i både dansk og internationalt farvand.

Lektionerne dækker pensum til dansk VHF / SRC-certifikat.